ګل

ژباړه: ذبیح الله رحیمزی
هر ښکلی شی له ګل سره د تشبې وړ دی، ځکه چې ګلان د الله تر ټولو ښاېسته مخلوقات دي.(لایب نیتز)
داسې هېڅوک نه شته چې د ګل له لېدو خوند وانخلي حتی بې عقلان هم.
(امیلي برونته)
ګلان هم ځان لري او هم احساس باید د هغوی د ځان او احساس درناوی وشي.(پل بروکا)
چېرته چې ګل وي هلته اغزي هم وي. (دکارت)
هر پسرلی ګل لري، مګر ممکن هر ګل پسرلی ونه لري.(شاتوبریان)
که چېرې غواړې د ګل له بوی، رنګ او ښاېسته خوند واخلې، نو باید له اغزې سره مو لاسونه ونه لږېږي. (ویلیام بلیک)
ګل خوښي ورکونکی دی پرېږدئ چې ټولو ته خپله برخه ورسېږي.(ګویته)
ګل سر تر پایه ښاېست وي، خو عیب يې لنډ عمر دی. ( هاریت بیجر استو)
په نړۍ کې خراب ګلان نه شته، ټول ګلان ښاېسته او ښکلي دي. یوازې ښکلې سترګې غواړي. (بلز پاسکال)
د ګلانو په قدر هغه څوک پوهېږي چې د هغې لپاره یې زحمت ویستلی وي. (پترارک)
که چېرې الله تعالی انسانانو ته ګلان ډالۍ کړی نه وای، طبعیت به دومره ښاېسته نه و. (الکساندر پوشکین)
ګل بوی کړه او اغزي مات کړه، نو هله به ژوند خوند درکړي. (ژیري ولکر)
د ګل یوه ورځ ژوند د بې کاره بوټو له سل کاله ژونده سره برابر دی.
(مارک تواین)
د ګل په ښکلا مه تېر وځه او خار ته یې هم پاملرنه کوه. (پل سزان)
ټول د ګلانو ښاېست او ښکلا ګوري، مګر بزګر د هېچا په یاد نه دی.
(مترلینګ)
ګل د خدای پاک تر ټولو ښاېسته، ساده او غوره ډالۍ ده. (کافکا)
ټول وګړي بلبل د ګل عاشق بولي او په دې فکر نه کوي، ممکن دا مینه دوه اړخه وي. (نیچه)
ټول ګلان اغزي نه لري، هغه ګلان چې ډېر ښاېسته وي ډېر اغزي هم لري.(چخوف)
ګلان د ډېرو خوبویو سره سره، لنډ عمر لري.(سالو ادوردالي)
ټول فصلونه ګلان لري، مګر د پسرلي ګلان ډېر ښاېسته وي.
(تنسي ویلیامز)
زرګونه ګلونه کم دي او یو اغزی ډېر لکه د دوست او دښمن په څېر.
(شارل بودلر)
ګلان حتماً ښاېسته وي، که چیرې مصنوعي هم وي. (اسکاروایلد)
که چیرې له ګل بوي او رنګ واخلې له نورو بوټو سره توپیر نه لري.(شللي)
هرڅوک چې د ګل په قدر نه پوهیږي؛ نو باید د اغزو چک باید وزغمي.
(لامارتین)