هغوی ته چې ډیر کله د لاسونو او پښو له ګوتو ټکونه وباسي

ډیر خلک به مو لیدلي و چې تل له خپلو ګوتو ټکونه وباسي.
ظاهرا دا د ځینو لپاره په یوه ساعتیرۍ بدله شوې چاره وي.
ارواپوهان باور لري هغوی چې له ګوټو ډیر کله ټکان وباسي، ددې امکان شته چې له رواني ستونزو کړیږي. خو که له روانې ستونزو یې تیر شو، ویل کیږي چې دا کار په اوږدمهاله توګه د کوتو لپاره زیان رسولی شي.
پوهان د څېړنو په پايله کې دې نتيجې ته رسېدلي دي، چې کله په اصطلاح د ګوتو قولنج باسو (له ګوتو ټکان باسو) نو د ګوتو د کوچنيو بندونو ترمنځ يوه مايع چې د هډوکو د اسانه حرکت لپاره ده او (سينوويال) نومېږي په هغې کې خاليګاه پيدا کېږي.

له ګوتو څخه د ټکان اېستلو په وخت کې مفاصل په خپل منځ کې سره لرې کېږي او ددې خاليګاه د ډکولو لپاره نوره اضافي مايع وجود نه لري.
له همدې امله د همدې سينوويال مايع تر منځ يوتش ځای Cavitation منځ ته راځي چې همدا د ټک غږ لري، چې کېدای شي د اوږد مهال لپاره د ګوتو څخه د ټکانو اېستل له خطر څخه خالي نه وي.