اپریل 17, 2021

پلار

ژباړه: عطا محمد میاخېل
ـــ کله چې پلار دې تا رټي، نو له تا سره مینه لري.
ـــ کله چې په تا باندې فشار راوړي، د ستا خیر غواړي.
ـــ کله چې هغه دې د چوپتیا په حال کې ولیده، نو ستا د راتلونکې په اړه فکر کوي.
ـــ کله چې په تا باندې لګښت کوي، نو پوه شه چې په بشپړه توګه ځان بې برخې کوي.
ـــ کله چې خاندي، نو وپوهېږه، چې تا خوشاله کړی دی.
ـــ کله چې هغه د غوسې په حال کې ووینې، وپوهېږه، چې تا یې نصیحت نه دی منلی.
ـــ کله چې د کوټې دروازه په ځان پسې تړي، وپوهېږه، چې ژاړي.
ـــ کله چې په هغه باندې خپل غږ پورته کوې، نو وپوهېږه، چې وژنې یې.
ـــ کله چې ځان خواشینی او سر ګردانه وینې، وپوهېږه، چې هغه له تا څخه خپه دی.
ـــ کله چې ودې لیده، د مرګ په ټغر څملاسته او نور یې ونه شو کولای، چې له تا سره خبرې وکړي، پوه شه، چې یوه ستره تکیه ګاه دې له لاسه ورکړې ده او په ژوند کې دې تشه را منځته شوې، چې نوره د پلار په یادونو نه ډکېږي.