د سترګو ستړیا؛ په دې ډول یې مخنیوی وکړئ

د انسان د وجود ټول غړي ارزښتناک دي، خو سترګې له ترټولو ارزښتناکو غړو ګڼل کیږي.
د وجود دا غړي لکه د نورو غړو د پرله پسې او زیات فعالیت له کبله ستړي کیږي.
څنګه چې دماغ، پښې، لاسونه او د وجود نور غړي ستړي کیږي او ارام ته ضرورت لري، سترګې هم همداسې درواخلئ.
سترګو ته زیات خطرونه شته؛ ناپاکه هوا، د ټېکنالوژۍ وده او له کمپیوټر او موبایل سره د انسان زیات سروکار په دې برخه کې ترټولو مهم او د یادونې وړ ګواښونه دي.
دلته به د سترګو د ستړیا د مخنیوي لپاره ځینې مشورې درسره شریکې شي.
هیله ده عملي یې کړئ او سترګې مو ورسره ښې وساتئ.
نیږدې او لیرې تمرکز
د سترګو د ستړیا ختمولو لپاره یوه مشوره دا ده، چې په پرله پسې ډول پر یوه ځای زیات تمرکز مه کوئ.
نه په پرله پسې ډول لیرې ځای ته ګورئ او نه نیږدې ته، په دواړو حالتونو کې سترګې ستړې کیږي او ستړیا تاوان ورته رسوي.
که مو کله تمرکز پر یوې لیرې نقطې و،یو ځل یې د ستړیا ختمولو لپاره پر یوې نیږدې نقطې تمرکز وکړئ.
همداسې که نیږدې تمرکز مو زیات و، د دمې لپاره پر یوې لیرې نقطې تمرکز وکړئ.
دا کار مو سترګې آراموي او ګټه ورته کوي.
څلور خواوو ته کتل
یوازې مخامخ کتل هم سترګې ستومانوي؛ ښه ده چې د ستړیا ختمولو لپاره یې خپلو څلور خواوو ته وګورئ او سترګې دمه کړئ.
مثلاً: یو ځل د کار پر وخت شاته وګورئ، ښي او کیڼ اړخ ته ځیرشئ.
دا کار مو ذهن هم آراموي او سترګو ته هم ګټه لري.
ښکته او پورته یې کړئ
سترګې که په پرله پسې ډول پرانیستې وي، ضرر لري.
د کار، فلم لیدلو یا بل هر هغه څه پروخت، چې سترګې مو پر یوې نقطې زیات متمرکزې کړې وي، غوره ده چې سترګې ښکته او پورته کړئ او په دې ډول ورزش ورکړئ.
بشپړ یې پرانیزئ
د سترګو د فعالیت پروخت ډېروخت ستاسې سترګې نېمه خلاصې وي او په دې ډول یې پر خاصو برخو زیات فشار واردیږي.
په همدغه وخت کې غوره ده، چې د سترګو د تړلو ترڅنګ سترګې په بشپړ ډول پرانیزئ او دمه ورکړئ.