اعتماد پر نفس څه دی او له کومه ځایه راځي؟

پر نفس اعتماد هغه ځواک دی چې د هر انسان د وجود دننه دی. اعتماد پر نفس، یانې د هغه شي د خلق لپاره پیاوړتیا او علاقه چې په ژوند کې اړتیا ورته لرو.
ستونزه دلته ده چې موږ ډېری وخت خپل دا قدرت له یاده باسو! کله چې زده‌کړئ، په ژوند کې احساس، جرئت، کمال، ډاډ ولرئ او خوند ترې واخلئ، د ټولو ستونزو حللاره درته الهام کېږي، نو خوند ترې واخلئ.
ستاسو دننه، نشاط، فراست، سوله، ملګرتیا، پیاوړیتوب، مینه او ټول ښه څیزونه موجود دي، موږ دا دې «زه پیاوړی یم» په نامه یادوو.که پر دې ځای کې ستاسو اعتماد پر نفس لوړ شي، په نړۍ کې به هر څه په نظر مو صحیح درځي.
د دې ښه ځای تر څنګ یو بل ځای هم شته، هغه ځای چې له شک او تردید څخه ډک دی،له وېرې، غوسې او… څخه مالامال دی. موږ د وجود دا ځای د «زه ضعیف یم» په نامه یادوو د وجود په دې برخه کې مو اعتماد پر نفس لږ دی، او هر څه مو په نظر غلط درځي.
په دې اړه فکر کول چې «زه ضعیف یم» یو عادت دی، مګر تجربې ثابته کړې چې کېدای شي دا عادتونه له منځه لاړ شي. څرنګه؟ دا چې ووایو «زه پیاوړی یم» او فکر پرې وکړو. که زده کړئ چې ووایئ «زه پیاوړی یم» او په اړه یې فکر وکړئ، ستاسو وېره کمېږي او اعتماد پر نفس مو ډېرېږي.
هغه څوک چې تل د «زه پیاوړی یم» په اړه فکر کوي، په دې ډول ستاسو تکلیف مشخص دی او هغه د «زه پیاوړی یم» په هکله د فکر کولو د اړینو مراحلو تېرول دي.

له کومه ځایه پوه شو چې د «زه پیاوړی یم» په هکله فکر کوو؟

کله چې د نشاط راوستونکو څیزونو په اړه فکر کوئ، کله چې هوښیار یاست،کله چې خپلې شاوخوا ته ژور ګورئ، کله چې سوله، ملګرتیا، پیاوړتیا او همدارنګه څیزونه مو په فکر کې وي، پوه شئ چې د «زه پیاوړی یم» په نړۍ کې سفر کوئ او دا مراحل تېروئ.

له کومه ځایه پوه شو چې د «زه ضعیف یم» په هکله فکر کوو؟

بر عکس، کله چې په کارونو کې له تردید سره مخامخ یاست؛کله چې په وېره د دندې او کارونو خوا ته ورځئ؛کله چې ژر غوسه کېږئ؛ کله چې ژر ستړیا احساسوئ؛ کله چې مو هر څه په نظر منفي او ناهیلي‌‌ کوونکي راځي، پوه شئ چې د «زه ضعیف یم» په نړۍ کې یاست او هماغه وخت دی چې باید خپله لاره بدله کړئ.
Higher self- زه پیاوړی یم
Lower self- زه ضعیف یم

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.