ماشومان د کتاب لوستو په سیالۍ کې برخې اخیستو ته وهڅوئ

د کتاب لوستلو سیالۍ تر ډېره په ښوونځیو کې ترسره کېږي؛ خپل ماشومان مو وهڅوئ چې په دې ډول سیالیو کې برخه واخلي.
که مو یوځل ماشوم د کتاب لوستلو په سیالۍ کې د بریالیتوب خوند ولید، بیا به هېڅکله هم په دې ډول سیالیو کې د ګډون چانس له لاسه ورنه کړي او که پکې بریالی نه شو هم، تاسو باید خپل ماشوم وهڅوئ، څو د دویم ځل لپاره پکې برخه واخلي. کله کله تاسو خپله هم ورته وړې ډالۍ واخلئ، څو نور هم د کتاب لوستلو ته وهڅېږي.
ماشومان مو لیک لیکلو ته تشویق کړئ
د ماشوم په خټه کې د فکر کولو او کیسې ویلو غوټۍ موجودې وي، تاسو هڅه وکړئ چې هغه وغوړوئ. ماشومان مو وهڅوئ چې کیسه جوړه کړي، هغوی کولای شي په خپله کتابچه کې کیسه ولیکي او انځورونه ورته وباسي. کتابچه یې د یوه ارزښتناک یادګار په توګه ورته وساتئ او دوی ته دا وښایاست چې لیکل شوي شیان یې تاسو ته ډېر ارزښت لري.
د کیسو جوړولو ته د ماشومانو هڅول د هغوی تخیلي قدرت قوي کوي او له دې سره په څنګ کې ماشوم خپل احساسات هم څرګندولی شي. که ماشوم خپل احساسات په خپل ذهن کې وساتي او د څرګندولو موقع ورته برابره نه شي، د راتلونکې په اړه ناهیلی کېږي او فکري ځواک یې وده نه کوي.