د دغو کړنو له امله د ګناه احساس مه کوئ!

 

د هر چا ژوند کې داسې ډېر موارد شته چې د هغه ترسره کېدو وروسته موږ خپل ځان ګرم ګڼو او د ګناه احساس کوو.

ـ که موږ ته اړین زنګ راشي، خو موږ ونشو کولای چې پر وخت یې ځواب ورکړو باید د ګناه احساس ونه کړو؛ تاسې مجبوره نه یاست چې تل په هر وخت کې نورو ته لاسرسی ولرئ.

ـ دا چې خپل ځان ته ارزښت ورکړئ او یا لومړیتوب ورکوئ، هېڅکله د دې لپاره د ګناه احساس مه کوئ؛ ځکه تاسې حق لرئ.

ـ که څوک کوم څه درنه وغواړي، او ته خپله ښه احساس ونه لرې نو حتمي نه ده، چې هغه ترسره کړې باید دا زده کړئ چې څنګه نورو ته نه ووایاست او د نه ویلو لپاره د ګناه احساس مه کوئ.

ـ که خپل د حق څخه دفاع کوئ نو ځان ګرم مه ګنئ، ځکه تاسې په پوره ډول حق لرئ ترسو خپل د ځان ملاتړ وکړئ.

ـ که کومه برخه کې د رښتیا ښه اوسې او نور وګري تاسې وغواړي، نو دا ستاینه ومنه د ګناه او شرم احساس مه کوه.

ـ که ځینې وخت ونه غواړې چې کار وکړې او ارام وکړې نو د ګناه احساس مکوه ځکه حتمي نه ده، چې تل کار وکړو. هر انسان ارامتیا ته هم اړتیا لري.

ـ که خپل د ښو ځانګړنو لپاره ښه حس ولرې او د هغه پر وړاندې ویاړې نو هېڅکله مه شرمېږه او نه هم د ګناه حس ولره؛ ځکه هر څوک خپل ځانګړي ځانګړنې لري.

ـ کوم څه چې غواړې، کومې موخې او غوښتنې چې لرئ ډېر په جرئت سره ووایاست هېڅکله د خپل حق له غوښتلو څخه ځان ګنهکاره مه ګڼئ، ځکه هر څوک د هر څه حق لري.

ـ که کوم وخت مو مینه کړې وي نو د هغه لپاره هم ځان ګرم مه ګڼئ.

ـ د نورو د قضاوت له امله خپل ځان مه ملامته ځکه هېڅکله د نورو انسانانو خوله نشو پټولای.

ـ که کوم وخت مو بل چاته خپل د مینې اظهار وکړ خو هغوی ونه مني نو د ګناه احساس مه کوئ.

ـ کله چې ماته خوړئ ځان ګرم مه بولئ.

وروستي مطالب