که خاوند او میرمن کال وروسته پوه شول چې رسوم، اعتقادات… یې سره فرق لري، څه باید وکړي

ژباړه: نوراحمد فضلي
که مېرمن و خاوند تر يوه کال وروسته و پوهېږي چي نظريات، باورونه، رسوم او… یې د یو و بل سره نه جوړېږي خو سره له دې یو دبل سره ډېره مينه هم لري او نه سي کولای چي لېري توب یا جدایی وزغمي، باید څه وکړي؟
ځواب: یقیناً اعتقادي او ارزشی همغږي یا هماهنګي د جوړو په رضایت کي خورا زیات تاثیر لري. خو همدا ستاسي په شان جوړې، که هرڅومره جدی اعتقادي توپيرونه د خپل ژوند له شریک سره لرئ، خو دا سړی حتمن د داسي مثبتو خواصو، نکاتو او ځانګړنو خاوند هم دی چي ستاسي د انتخاب یا خوښي وړ ګرځېدلی دی. ځکه نو کوشش وکړئ هغه امتيازات، اعمال او رفتار چي ستا او هم دي د ژوند د ملګري له نظره، زړه وړونکي دي – پیدا او ادامه ورکړئ. ځیني وختونه مېړه و ماينه له هغو څيزونو چي ژوند ته یې پایښت ورکوي، بې خبره او غافله کېږي که چېري دا موارد تشویق او ترغیب نه سي، له منځه ځي. د بېلګي په ډول داسي سپارښتنه کېږي:
– د خپل ژوندانه ملګري ۸ زړه وړونکي ځانګړني در یادي کړئ او په خورا دقت هغوی ثبت کړئ.
– له هغو څخه یې ۴ مورده انتخاب کړئ او هر یو یې په خورا مشخص ډول بیان کړئ. د ژوند ملګري عمل ته مو وګورئ وجود ته یې نه.
– وګورئ چي د ژوند شریک مو په تېرو اوو ورځو کي، څو واري دا څلور عملونه/کارونه ترسره کړي دي. بیا وګورئ چي په راتلونکې اوونۍ کي څو واري همدا کارونه ترسره کوي.
– د ژوند له ملګري مو هم وغواړئ چي تاسي ته ورته یو فهرست ولري او ددې کار د ترسره کولو په صورت کي، خپل فهرستونه یو د بل سره شریک کړئ ترڅو له تاسو څخه هر یو پوه سي چي د مقابل طرف یې کوم رفتارونه خوښېږي او بیا دواړه هماغه رفتارونه تکرار کړئ. هرکله چي مېړه و ماينه په خورا مهمو برخو ( لکه اعتقادي و مذهبی مسایلو) کي د نظر جدی اختلاف لري باید کوشش وکړي چي په نورو برخو کي خپله اړیکه غښتلې او تقويت ورکړي.
په دې زمینه کي څېړونکو ويلي دي چي په غیر مذهبی فعاليتو کي د جوړو – یو له بل سره – د تېر کړي وخت موده هم د ګډ ژوند پر رضایتمندۍ باندي تاثیر لرونکې ده او حتا که جوړې د متفاوتي مذهبي مخیني په درلودلو سره، یو دبل سره د مذهبي فرایضو پر ترسره کولو باندي توانا نه وي بیا د ګډو ټولنیزو اړیکو په رغولو سره هم کولای سي دا کمبود جبران کړي.