په برېښنایي پېژندپاڼه کې د نوې طرحې د پلې کېدو علت

راپور: مهر تاج

د قوانینو د تغییر کمیټې د ولسمشر د دویم مرستیال محمد سرور دانش په مشرۍ د احوالو او نفوسو د ثبت په ځینو قوانیو کې د تغییراتو وړاندیز ومانه او په اساسي قانون کې یې د تغییر راوستلو طرحه هم تایید کړه.
په اساسي قانون کې له تغییر څخه وروسته به په برېښنایي تذکرو (پېژندپاڼو) کې د ماشوم د مور نوم هم لیکل کېږي.
دا وړاندیز د ځینو ښځینه سیاسي فعالینو او ښځینه مدني فعالینو لخوا شوی و او د دوی غوښتنه دا وه، چې د مور نوم هم باید د ماشوم په پېژندپاڼه کې ولیکل شي.
د ولسي جرګې ځینو غړو هم دا ویلي، چې دوی په برېښنایي پېژندپاڼو کې د مور د نوم اضافه کېدلو طرحې جوړولو خواښوږې و خوښ و، او غوښتل یې چې د ثبت احوال او نفوس د قوانینو ( ۳درېیمه ماده) کې د تغییر راشي.
د کابینې ورستۍ غونډه، چې سه شنبه ۱۰لسم د سنبلې راټوله شوې وه، د برېښنایي پېژندپاڼو د قانون د تغییر په طرحه بحث وکړ. او د تغییراتو طرحه یې د منلو وړ وبلله.
د احصایه او احوالونفوس په قوانینو  کې د تغییر طرحه د ملي احصایي ادارې او عدلیې وزارت په ګډ کار سره جوړه شوې وه.
دا طرحه به د کابینې له تایید څخه وروسته ولسي جرګه ته د تایید په موخه لېږدول کېږي.
د احصایې او معلوماتو ملي ادارې رییس وویل چې، وروسته له دې څخه چې د ثبت احوال و نفوس اداره د احصایي او معلوماتو په اداره کې مدغمه شوه او ښځینه فعالینې هم پر خپلو غوښتنو کلکې ولاړې وې؛ موږ دغه طرحه کابینې ته چمتو کړه، چې په پایله کې ومنل شوه.
له دې څخه مخکې هم ځینې ښځینه فعالینو په برېښنایي پيژندپاڼو کې د مور د نوم اضافه کېدل غوښتي وو او په دې هکله یې منظم فعالیت کاوه.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.