چین: له دې وروسته به ځينو ښوونځیو کې ماشومانو ته روبوټ درس ورکوي

د چین په ځينو ښوونځیو کې به تر دې وروسته د انسان استاد پر ځای روبوټونه د زده کوونکو لپاره تدریس کوي.
جیو نیوز وایي چین داسې ربوټونه جوړ کړي چې په ښوونځیو کې به ماشومانو ته د استاد رول اداء کوي.
د ټیکنالوژۍ په اوسني دور د ربوټونو استعمال زیات دی او کله کله بیخې عادي خبره ښکاري، خو ځیني وخت حیرانوونکو کارونو لپاره هم ربوټونه جوړ شوي او وړاندې شوي دي.
تر دې وړاندې په زیاتو کارونو کې له ربوټ څخه کار اخیستل شوی او اخیستل کیږي خو داسې به نوي وي چې دې روبوټ په ښوونځیو کې استاد وټاکل شوي او ماشومان دې وروزي.
د رپوټ له مخې د چین هېواد د ماشومانو د روزلو په ځينو ښوونځيو کې د انسانانو ښوونکو کمی و، نو په همدې خاطر یې دغه مسؤلیت د ربوټ په غاړه کړ چې نوي نیالګي وروزي.
د دغه هېواد د ماشومانو د روزولو په مختلفو ښوونځو کې مقرر شوي بینجو Bingo روبوټ د ماشومانو لپاره د ریاضي، انګریزي، ساینس او ځينې نور د تفریحي او دیني مضامین تدریسوي.
د یادولو ده چې چې د اوسنیو زده کوونکو توجو ځانته ګرځولی شی او ممکن د ماشومانو د زده کړو لپاره مهم او ګټور تمام شي. ویل شوي چې ماشومان هم ربوټ ته ډېر خوشحاله دي چې دوی ته درس ورکوي.