ماشومانو ته وخت ورکړئ چې مطالعې سره مینه پیدا کړي

د اولادونو لپاره مو خوږې او په زړه پورې لنډې کیسې غوره کړئ او د ویده کېدو په وخت کې یې ورته ووایاست. د کیسو لپاره داسې کتابونه ورته وټاکی چې ښکلي او زړه راښکونکي انځورونه ولري او له کیسې سره بشپړ تړلي وي، څو په اسانۍ سره وکولای شي له کیسې سره اړیکه ورکړي.
وخت ورکړئ چې د کتاب له لومړۍ پاڼې پوره معنا واخلي، وروسته ورته دویمه پاڼه واړوئ. د ماشومانو عمر ته په کتو کتابونه غوره کړئ او هماغه یوه کیسه ورته څو ځله ولولئ.
ماشومان د لویانو په څېر نه دي چې له یو ځل کیسې لوستلو ستړي شي، بلکې دوی غواړي چې یوه کیسه ورته بیا بیا ولوستل شي، څو یې په یاد زده کړي. که مو احساس کړه چې ماشومانو ته مو هغه کتاب چې تاسو یې ورته لولی، چندانې خوند نه ورکوي، مه ناهيلي کېږئ! د وخت په تېرېدو سره هغه د کتاب لوستلو له کلتور سره اشنا کېږي.
ماشومان مو خپلې خوښې ته پرېږدی چې د خپل ذوق اړوند کتاب د ځان لپاره غوره کړي، تاسو پرې په زور د کوم ځانګړي کتاب د لوستلو فشار مه اچوئ، کېدای شي هغوی له داسې کتابونو سره مینه ولري چې انځورونه پکې زیات وي یا هم داسې کتابونه چې په پرله پسې توګه کیسې ولري او یا هم بل ډول چې د دوی خوښ وي.