اپریل 23, 2021

ځان بدل کړه، نه جهان؛ یوه جالبه کیسه کې درته وایو !

ژباړه: سیف الرحمن سباوون
ډېر پخوا، خلکو د یوه واکمن تر واکمنې لاندې خوشاله ژوند کاوه، د پاچا د واکمنۍ خلک ډېر خوشاله و ددوی نیکمرغې دا وه چې ښه پرېمانه مال او دولت یې درلود او کم طالع هم نه وو.
یو ورځ پاچا غوښتل چې له هغومهمو تاریخې او سیلانې ځایونو څخه چې لیرې پراته ول لیدنه وکړي، هغه اراده وکړه چې دا سفر به پلی کوي تر څو له خپلو خلکو سره ووینې. دلیرې ځایونو خلک په دي خوشاله ول چې له پاچا سره یې خبري کیږي او ویاړ یې کاوه چې د دوی پاچا مهربانه زړه لرې.
ډېرې اونۍ وروسته، پاچا له سفر څخه خپلې ماڼۍ ته راوګرځید، هغه ډېر خوشاله و چې ډېر سیلانې ځایونه او د خپلو خلکو نیکمرغه ژوند یې لیدلي وه، سره له دې، هفه یوه پیښیمانې درلوده.
هغه په پښه کې نه زغمل کیدونکی درد درلود ځکه چې دا د هغه لومړنی اوږد پلی سفر وو.هغه خپلو وزیرانو ته د خراب او ډبرین سرک څخه شکایت وکړ. پاچا درد نه شوای زغملی. هغه وویل چې هغه ډېر د هغو خلکو په اړه اندیښمن وو چې په دي سرک اوږد مزلونه کوي او د هغووی لپاره هم دردلرونکی وو.
ددې ټولو په نظر کې نیولو سره، پاچا خپلو نوکرانو ته امر وکړ چې په ټول هېواد کې سرکونه په څرمنو وپوښئ تر څو د پاچا د واکمنۍ خلک په ارامه تګ وکړي.
د پاچا وزېر ددې امر په اوریدو حیران سوو، ده باید زرګونه غواوې حلالې کړي وای تر څو هغومره څرمنې چې بسنه کوي لاسته راوړي او دا ډېرو پیسو ته اړتیا لري.
بلاخره، له وزارنه یو هوښیار سړی پاچا ته راغی او ېې ویل چې هغه بل فکر لري، پاچا تري د بلې چاري په اړه وپوښتل.
وزېر وویل: ددې پرځای چې ټول سرکونه په ځرمنو وپوښو، ولې په یوه ټوک څرمنې سره خپلې پښې نه پوښو؟
پاچا ددغه وړاندیز په اورېدو سره حیران شو او د وزیر هوښیارتیا یې په چک چکو وستایله. هغه امر وکړ چې ده ته دي یوه جوړه د څرمنې بوټونه چمتو شي او خپل رعیت ته یې هم دا وړاندیز وکړچې دا ډول بوټونه په پښو کړي.
هدف: ددې پر ځای چې د نړۍ د بدلولو لپاره هڅې وکړو، موږ باید د خپل ځان د تغیر کوښښ وکړو.
 
 
 
 

وروستي مطالب