څانګه -سرسکالو

سرسکالو سیاست له نړۍ

بیت المقدس، د الاقصی جومات او نور سپیڅلي اسلامي ځایونه په ۳۶۰ درجې عکاسۍ کې

ددې لپاره چې الاقصی جومات په 360 درجو یعنې هره خوا وګوورئ،  خپل موبایل ټیلفون وڅرخوئ چې د ویډیو زاویه بدلولی شئ. که پر کمپویټر یې ګورئ نو کمپویټر موز پر دې کمره څرخولی او هره خوا چې وغواړئ کتلی شئ.  له الجزیرې انګلیسي څخه د لوړ...