څانګه -وزش او تمرین

ټولنیز ژوند ژوند بڼه وزش او تمرین

مدیتېشن څه ته وایي؛ موخه او ګټه یې

موږ په ډېرو اروایي لارښوونو کې د مدیتېشن نوم اورېدلی یا لوستی دی، خو راځئ پوه شو مدیتېشن څه ته وایي. لاتیني کلیمه ده او ارامتیا ته د رسېدلو مانا ورکوي. دا هغه حالت دی چې انسان له بهرنیو پدیدو ځان لږ راګوښه کوي، خپل ذهن ارام او...