څانګه -وزش او تمرین

روغه سټه وزش او تمرین

په روژه کې کوم ورزش وکړو؟

ژباړ: مریم محمدي که چیرې تاسو د روژې له امله خپل ورځنی ورزش پريښی وي، نو په دې اړه له سره تصمیم ونیسئ، ځکه ورزش روژې ته هیڅ زیان نه رسوي. ۱- ورزش او روژه نیول هغوی چې په روژه کې له ورزش کولو ډډه کړې، یا هم فکر کوي چې د ورزش له...