څانګه -سوله

افغانستان انتخابات سرسکالو سوله سیاست

سیاسي شیطاني قوتونه او ټاکنې – خوشال خلیل

د ټاکنو د مخنیوي لپاره ټولو سیاسي شیطاني قوتونو لاسونه یو کړل چې ونشي، خو ټاکنې د دوی له توقع خلاف د افغانستان له شرایطو سره په بې سارۍ توګه ښې وشوې. مطلب هغه نیمګړتیاوې چې په تېرو ټاکنو کې وې یا هغه احتمالي منفي سناریوګانې چې د...