څانګه -انتخابات

افغانستان انتخابات رسنۍ

زما اوزګارتیا ؛ دوو نوماندانو څه کار راکوه؟ – مصطفی سالک

په ټولنیزو رسنیو کې کله کله د یو شمیر نوماندانو پلویان د یو شمیر نورو نوماندانو منډ پالي په دې تورنوي چې ګواکې د پیسو په مټ یې ددغه رسنیو ګن شمیر کاروونکي په دې ګمارلي چې د خپل نوماند هره چاره تاید او بل نوماند وغندي، زه دا چلند...