څانګه -سیاست

افغانستان سیاست

۱۹ کلنه ‌‌‌‌‌‌ډیموکراسي او افغان ښځې

ليکنه: فیض محمد ځدراڼ ډیموکراسي د یوناني کلمې دِموس نه اخیستل شوې چې خلک مانا ورکوي او مفهوم یې عبارت ده د خلکو حق، د خلکو له خوا، د خلکو لپاره. په دې مانا چې د ‌‌‌‌‌‌ډیموکراسۍ محوري عنصر خلک دي. او یا هم ویلای شو چې په ډیموکراسۍ...