څانګه -مخکښان

مخکښان

د نوموتي مخترع او مبتکر «الکساندر ګراهام بل» زرينې ويناوې

ژباړه: محمد عزيز پردېس ۱- له هرڅه څخه مخکې، چمتووالی د برياليتوب کلي ده. ۲- لوی پرمختګونه او اکتشافات، ټول د متعددو اذهانو د همکاريو پايلې دي. ۳- ټول فکر او تمرکز دې په هغه کار وکړه چې همدا اوس يې ترسره کوې، د لمر څړيکه هم پرته...