څانګه -ټولنیز ژوند

ټولنیز ژوند ژوند بڼه

اویا کلنه تجربه او مطالعه؛ څو خبرې چې لوستل یې د عبرت په موخه ضرور دي!

ژباړه:شپنه سلګۍ درنو لوستونکو! دا خبره د خپلې اویا کلنې مطالعې او تجربې له مخې درته کوم؛ دا به هیڅکله نه هېروئ او تل به یې یاده ساتئ. فرض کړئ یو کس د نړۍ تر ټولو شتمن سړي لکه بیل ګټس یا د امازون د خاوند زوی دی؛ د نړۍ له لویو...