څانګه -ټولنیز ژوند

پوهنه ټولنیز ژوند ځوانان او زده کړې ژوند بڼه کلتور او هنر مخکښان

اُویس قرني او د کندهار مبارکه خرقه

ژباړه او راټولونه: ملیحه ناصري ابو عمرو اُویس بن عامر بن جزءِ بن مالک اصلاً د یمن و. د حضرت محمد ص په وخت کې اوسېده، خو هېڅکله یې هغه ص ونه لید. دی د محمد ص په وخت کې مسلمان شو او اوښان یې څرل. د اُویس قرني مور بوډۍ وه، کله چې ده...