څانګه -ټولنیز ژوند

بریا او پرمختګ ټولنیز ژوند خوندیتوب ژوند بڼه

اوږدمهاله فکر ولرﺉ

ژباړه: نجم الرحمن ناصري هغه بریالي کسان چې په ژوند کې یې ډېر څه لاسته رواوړي، یوازینۍ ځانګړنه یې اوږدمهاله فکر درلودل دي. یا په بله وینا، بریالي کسان هغه څوک دي چې اوږده افکار لري، هغوی تر هغه ځای کولای شي خپله راتلونکي وویني او...