Advertisements

څانګه -بریا او پرمختګ

بریا او پرمختګ پوهنه ټولنیز ژوند ځوانان او زده کړې

د ښه او راښکونکي لکچر ورکولو لپاره ۱۳ مهم ټکي

ژباړه: غازي عابد ۱- له پیل نه را راجلبول. د یوه نوي لکچرر لپاره په لومړیو پنځو دقیقو کې دا طلايي چانس دی چې باید زده کوونکي ځان ته جلب کړي او ویې ساتي. لومړی مو ځان ورمعرفي کړئ، د لکچر اهداف مو ور واضح کړئ او د پایلې یادونه هم...

[themoneytizer id="52966-2"]