څانګه -بریا او پرمختګ

بریا او پرمختګ

تاسې به هغه څوک شئ چې فکر یې کوئ

ژباړه: مریم شریفي تاسو هغه څوک یاست چې فکر یې کوی. که فکر کوی چې له ښه چا سره به مله نه شی او د ګډو ژوند لپاره به ښه ملګری پیدا نه کړی، له بده مرغه باید و وایم چې همداسې به کېږي. که فکر کوی چې هېڅکله به له پور (قرض) خلاص نه شی،...