څانګه -طبیعت

پوهنه ځوانان او زده کړې ژوند بڼه طبیعت

راځئ دا سیاره وپېژنو

لیکنه: صدیقه پوپلزۍ یورانوس له لمر څخه اوومه سیاره ده. دا سیاره له لمر څخه د زحل دوه هومره فاصله لري. یورانوس هم د زحل او مشتري غوندې یوه ګازي سیاره ده، خو د خپلې ګاونډۍ سیارې، نیپتون په څېر ځینې وخت له کنګل جوړه سیاره بلل کېږي...