څانګه -طبیعت

افغانستان بریا او پرمختګ ژوند بڼه سرسکالو طبیعت له نړۍ

په سوت افریقا کي بې دېواله جغرافیايي ټولګۍ او د افغانستان بیرغ.

څه موده وړاندي په سوت افریقا هیواد کي د یوې خیريې مؤسسې په نوښت د ۲۲۰ هیوادونو د بیرغونو څخه دا سیمه د نړیوالو سیاحتیانو لپاره جوړه او د ټولو هیوادونو بیرغونه پکښي رسم سول. یادي مؤسسې دا کار د دولت په اجازه د یاد هیواد په رابرټسن...