څانګه -روغه سټه

روغه سټه

د غاښونو د پاک ساتلو لپاره، مسواک، تار او که کرم؟

ژباړه: مریم شریفي د غاښونو لپاره کیفیت لرونکي او مناسب کرېم د غاښونو او خولې په ساتنه کې اغېزناک رول لري؛ د مناسبو کرېمو پېژندل هم ځانګړی مهارت غواړي او دا مهارت بیا د غاښو او خولې په ساتنه کې درسره مرسته کوي. نن سبا په...