څانګه -روغه سټه

بریا او پرمختګ ټولنیز ژوند خوندیتوب روغه سټه ژوند بڼه

هغه سهوې چې ورځ مو ټوله بې خونده کوي

لیکنه: صدیقه پوپلزۍ ځینې کسان له خوبه تر پاڅېدلو وروسته داسې خطاوې ترسره کوي، چې د دوی ټوله ورځ ورسره خرابېږي. دا سهوې د دې سبب کېږي چې ټوله ورځ هغه کس تر خپلې اغېزې لاندې راولي او داسې کسان معمولاً ښه ورځ نشي تېرولی. که موږ له...