څانګه -روغه سټه

روغه سټه

د مخ ځوانکۍ په دې کورنیو نسخو سره لمنځه یوسئ!

ژباړه: نسیمه محمدي ځوانکې او دانې ډېری وخت په ځوانانو کې لیدل کېږي او ورته د ځوانۍ د جوش او غرور دانې هم ویل کېږي. مګر د بېلابېل عمر لرونکي کسان له دې ستونزې سره مخ کېږي. د ډول ډول ځوانکو لپاره بېلابېلې درملنې شته. مګر کله کله...