څانګه -خواړه

خواړه خوندیتوب روغه سټه ژوند بڼه

د انګورو زیات خوړل دا زیانونه لري

ژباړه: نسیمه محمدي د کرنې متخصص د زیاتو انګورو خوړلو، زیانونه په نښه کړل. په روسیه کې د کرنې متخصص، ولادېمیر ویکولوف، په خپله راډیویي مرکه کې د زیاتو انګورو خوړلو زیانونو په اړه خبرې وکړې. د نوموړي په وینا، د انګورو ټول ډولونه په...