څانګه -خواړه

خواړه خوندیتوب روغه سټه ژوند بڼه طبیعت

د ماشومانو ماغزو ته په دغو خواړو وده ورکړئ

ژباړه: عایشه حیدري له خوړو څخه په سمه او منظمه توګه ګټه اخیستل نه يوازې دا چې د ماشومانو د فزیکي ودې لپاره ډېره ګټه لري، بلکې د ماشومانو ماغزو ته هم ډېره ګټه رسوي او د دې لامل کېږي چې د ماشوم ذهن ښه یادښت، سوچ او غوره فعاليت...