څانګه -خواړه

خواړه ځوانان او زده کړې

د وينې د قند کنټرولولو لپاره دا دوې مېوې وخورئ!

ژباړه: عايشه حيدري شکر یا د وينې قند داسې یوه ناروغي ده چې کېدای شي د ځینو خوړو په خوراک سره یې کچه ښکته او یا پورته شي. د برنا د راپور له مخې، د وينې د قند لوړه کچه کولای شي ډېرې ستونزې د بېلګي په توګه عصبي ستونزې، د زړه ناروغۍ،...