څانګه -کورنی ژوند

خوندیتوب د ماشوم نړۍ روغه سټه ژوند بڼه کورنی ژوند

اومېندواري او ميرګي؛ آيا د درملو له ناوړه پايلې خبر یاست!

ژباړه: نسیمه محمدي له هرو لسو ماشومانو څخه چې میندو یې د صرعې/ میرګي درمل مصروفوي، یو تن د بدن د غړو معلولیت لري. په زیات شمېر مېرمنې د اومېندوارۍ پر وخت د میرګي د درملو د مصرف له زیانونو (مورزادي معلولیت) څخه بې خبره دي. یوه...