څانګه -کورنی ژوند

ټولنیز ژوند ژوند بڼه کورنی ژوند

په ښځینه وو او نارينه وو کې د احساساتو تفاوت!

ژباړه او راټولونه: نوراحمد فضلي په ښځو او نرانو کي د احساساتو څرګندول خورا توپیر لري. په ننني مطلب کي غواړو چي د دوئ د احساساتو څرګندولو په اړه درسره معلومات شریک کړو. د نرانو ژړا هم د ښځو په شان خپل دلایل لري خو ولي ویل کېږي چي...