څانګه -اقتصاد

اقتصاد بریا او پرمختګ ټولنیز ژوند ژوند بڼه له نړۍ

اېټاليا کې د يو يورو په بدل کې کور!

د اېټاليا د سيسيل ښار چارواکو د کار ي زمينې برابرولو، سوداګرۍ او د دغه ښار په يوه کلي کې د کار لپاره، کورونه د يو يورو په بدل کې پلوري. د CNN د راپور پر بنسټ، کمون تورين د اېټاليا په سيسيل جزيره کې د يوې ځانګړې ځاى لپاره د...