څانګه -ژوند بڼه

بریا او پرمختګ ټولنیز ژوند ځوانان او زده کړې ژوند بڼه

لس تېروتنې چې په کاري چاپېریال کې تاسو نامسلکي ښيي

ژباړه: ملیحه ناصري ښايي ستاسو د نورو هیلو تر څنګ یوه هیله دا هم وي چې په کاري چاپېریال کې تر غوره شخصیت شئ او وځلېږئ؛ نو دلته مو د همدې موخې لپاره یوولس هغه تېروتنې یادې کړي چې په ناپامۍ کې له یو چا کېږي او  پر کاري ژوند یې سیوری...