څانګه -پوهنه

پوهنه ځوانان او زده کړې ساینس او ټیکنالوژي طبیعت

د نورو مخلوقاتو او تمدنونو شتون

لیکنه: وکیل احمد عزیزي په تصویر کې چې کومه ریاضیکي پرپړه وینئ، دا د «ډریک معادله» نومېږي. د دغې معادلې د اټکل له مخې زموږ په کهکشان کې ۱۵۶۰۰۰۰تمدنونه شته! دغه معادله امریکایي اسټروفزیکپوه، چارلیس ډانالډ ډریک په لاس راوړې ده. په...