څانګه -پوهنه

ادبیات پوهنه ځوانان او زده کړې کلتور او هنر

د روسي ژبې په اړه ځینې په زړه‌پورې حقیقتونه

ژباړه: نسیمه محمدي ۱ – روسي ژبه د نړۍ پنځمه مروجه ژبه ده روسي ژبه د ۱۷میلیونه وګړو مورنۍ او ۱۱۳ میلیونه وګړو دویمه ژبه ده. د پراختیا له پلوه د انګلیسي، چینايي، اسپانیايي او عربي وروسته پنځمه ژبه ده. ډېری روسي کډوال په ټوله...