څانګه -پوهنه

بریا او پرمختګ پوهنه ځوانان او زده کړې

څنګه کتاب لوستونکي شو؟ دا لارې چارې هر چاته ضرور دي

ژباړه: عطا محمد میاخېل څنګه په مطالعه کولو باندې خپل ځان عادت کړو؟ د ورځنۍ مطالعې د پیل لپاره کوم کتابونه مناسب دي؟ څنګه یو کتاب ولولو او اصلاً څنګه یو کتاب لوستونکی شم؟ دا هغه پوښتنې دي، چې په مطالعه باندې د عادت کېدلو په پیل کې...