څانګه -اقتصاد

افغانستان اقتصاد

په روژه کې د کورنیو لبنیاتو بازار

راپور: انس عمار له ګڼو سیمو یو سیمه د بیلګې په ډول یادوو، د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ په یوه کلي کې څاروي پال په شنه سهار کې د شیدو له بوشکو سره له کورونو راوځي او پلوري یې ددغه کلي یو وسیدونکی حبیب الله وايي چې پخوا د غواګانو...