څانګه -مخکښان

مخکښان

د ستر ارد غوره ویناوې

ژباړه: عطا محمد میاخېل ـــ آزادي ډالۍ او سوغات نه ده او پرته له شکه بې مسؤولیته او ځان پالونکي خلک آزادي نه لري. ـــ ستر زیان یوازېتوب دی. ـــ پیسې او پانګه په نارامه او نا امنه هېواد کې ځای نه لري. ـــ هغه څوک، چې ژبه یې له فکره...