څانګه -مخکښان

بریا او پرمختګ ځوانان او زده کړې ژوند بڼه کلتور او هنر مخکښان نړۍ

په غزاګانو کې د ښځو ونډه او نه هیریدونکې مبارزه

له كومې ورځې چې انسان دې ښکلي او شنه ستوري ته راغلی دی، انانیت ورسره یو ځای را غلی دی. لومړی انسان هابیل هم د دې انانیت ښکار شو، او مړی یې خپل ورور قابیل ته ور په غاړه شو، چې کله هم په خلکو وخت تېر شو زړونه یې سخت شول الله پاک...