څانګه -له نړۍ

اقتصاد له نړۍ

په نړۍ کې ترټولو بډایه میرمنې څوک دي؟

لیکنه: واحد امیري په روان کال کې د نړۍ تر ټولو د ډېرو پیسو لرونکو ميرمنو لېست خپور شوی دی. په دغه لېست کې د هغو لس میرمنو نومونه راغلي چې په نړۍ کې ترټولو زیاتې پیسې لري او دلته یې درپيژنو. ۱- الېس والټون: په امریکا او نړۍ کې...