دا بې ځایه توقعات له چا نه مه کوئ!

ژباړه: بشر دروېش
د رواني ستونزو یو لوی علت دا وي، چې ځینې خلک له نورو بې ځایه توقعات لري. دا توقعات که پوره نه شي لرونکی یې نهیلی کیږي او له مقابل لوري سره د اړیکو خرابیدو ترڅنګ یې زړه ماتیږي.
چې داسې ده نو ولې چا نه بې ځایه توقع ولرو؟
هغه کوم توقعات دي، چې بې ځایه ګڼل کیږي او نه ده په کار، چې چا نه یې ولرئ؟
راځئ دا مطلب ولولئ، وبه یې پېژنئ:
دا توقع مه کوئ، چې نور درسره یو ډول عقیده ولري!
لکه څنګه چې ځانته د مستقل فکر او نظر حق ورکوئ، همداسې نورو ته دا حق ورکړئ، چې خپل مستقل فکر او نظر ولري.
دا بې ځایه توقع ده، چې غواړئ نور ستاسې په شان فکر او عقیده ولري. که دا توقع مو چا نه وکړه، پوره به نه شي، هسې به ورته بې منطقه، افراطي او د دوستۍ له اصولو ناخبره ښکاره شئ.
هم به هغه لوري ته کم راشئ او هم به مو ځان په رواني جنجالونو اخته کړی وي.
د خلکو په لرلي احترام قانع اوسئ
دا تمه مه کوئ، چې خلک له لرلي احترام نه لا زیات احترام درته ولري. هرڅوک پریږدئ خپلې خوښې او هغه ارزښت ټاکلو ته، چې تاسې ته یې ټاکي.
که غواړئ په زوره په نورو ځان ومنئ، ځان ورته د ډېر احترام وړ ښکاره کړئ، دا بې ځایه خواري او بې ځایه توقع ده.
پوره کیږي هم نه، هسې ورباندې بد ښکارئ، هم مقابل لوری درنه خپه کیږي او د زیات احترام پرځای په کم نظر درته ګوري او هم خپله ځان ته ځوریږئ، چې ولې د لا ډېر احترام وړ نه یاست.
طبیعي او تدریجي شخصیت جوړونه باندې باور ولرئ، بې ځایه توقعات مه کوئ.
دا تمه مه کوئ، چې د ټولو خوښ شئ
حتمي نه ده، چې یو مخ د ټولو خلکو خوښ شئ، د هغوی چې خوښیږئ، پر هماغې مینې او درناوي قناعت وکړئ.
که پرهغوی قناعت ونه لرئ او تمه مو دا وي، چې د هر چا خوښ شئ او هرڅوک درته د خوښونکو په شان مو نظر وکړي، دا بې ځایه او نا ممکنه توقع ده.
تاسې به ممکن تر هرچا غوره او د خوښیدو وړ اوسئ، خو نور خلک مکلف نه دي، چې غوره او د خوښې وړ مو وګڼي.
حتمي نه ده، چې د ځان په اړه ستاسې نظر ومني!
ځینې فکر کوي، چې ټول خلک باید د ځان په اړه د دوی له نظرونو سره موافق وي. مثلاً: تاسې فکر کوئ، چې یو څوک په هیڅ نه پوهیږي او هغه باید درسره ومني، چې تاسې په حقه یاست.
دا بې ځایه توقع ده، خلک پریږدئ چې پخپله خوښه ژوند وکړي.
تاسې حق لرئ، چې د هغوی په اړه په لازمو برخو کې نظریات او قضاوتونه ولرئ، خو دا حق نه لرئ چې پرهغوی د خپلو نظریاتو او قضاوتونو حقانیت ومنئ.
که ځانته دا حق ورکوئ، بیا نو بې ځایه توقع ورڅخه لرئ، دا توقع مه کوئ.
د زر بدلون تمه مه لرئ
دا هم بې ځایه توقع ده، چې د یو چا د زر بدلون تمه ولرئ.
ممکن ستاسې یو دوست، شاګرد یا بل څوک چې له ښه نیته حتا غواړئ بدلون وکړي او ستاسې خبرو ته غوږ شي، داسې ونه کړي.
دا نه غوږ ایښودنه حتا که د هغه په تاوان هم وي، خو تمه مه کوئ چې هغوی دې سمدستي بدل او ستاسې توقعاتو سره ځان برابرکړي.