بد ملګري مو داسې وپېژنئ

ژباړه: بشر دروېش
بدو دوستانو ته په پښتو کې د لستوڼي ماران ویل شوي.
عام او واقعي باور دا دی، چې له دښمن څخه باید هغومره وېره ونه لرو لکه له بد دوسته یې چې باید ولرو.
بد دوستان معمولا د دوستۍ پیل ته درسره ډېر ارزښت درکوي. دوی د وخت له تېریدو سره خپله اصلي څېره بربنډوي، چې بیا مو بد ترې راځي او ترې د نجات لارې ځانته ګورئ.
دلته هغه ځانګړنې درسره شریکوو، چې په مرسته یې خپل بد ملګري پېژندلای شئ:
– کله چې ورته اړتیا پیدا کوئ درنه ورکیږي.
-که تاسې ته د نورو غیبت کوD، پوه شئ چې ستاسې غیبت هم نورو ته کوي.
– کله چې درنه خوابدي ښکاري هڅه کوي د تېرو کارونو او تېروتنو په دریادولو سره وجداني عذاب درکړي.
-ستاسې په بریاوو او خوښیو خوښي نه څرګندوي.
– ستاسې په ژور شناخت کې علاقه نه ښیي.
-دوی تاسې ستاسې د افکارو او قضاوتونو له مخې ارزوي، نه د دوستۍ او ملګرۍ له مخې.
– ستاسې تېروتنې او د کمزورۍ ټکي په بې رحمانه ډول بیا- بیا دریادوي.
– د خبرو محور همېش د ځان پر لور کاږي.
– ستاسې لپاره د نورو پر وړاندې نه دریږي.
– یوازې ځانته ارزښت ورکوي.
– ترسره کړې وعدې هېروي.
– په پارونکو او غمجنو خبرو تاسې خپه کوي.
– داسې څه وایي چې د نورو په مخکې مو خجالته کړي.
– کله یې چې درته اړتیا پیدا شوه، په خوارۍ او زارۍ مو بیا پیدا کوي.
– چې کله یې په ګټه نه وئ زر درته عصبي کیږي او خپګان کوي.
– خپل منفي احساسات په هره بڼه چې وي نورو ته لېږدول غواړي.
– ستاسې د ژوند مهمې پېښې او مسایل هېروي.
-چې کله یې په ګټه نه وئ اصلا تاسې نه پېژني.