لیکوالمحمد صابر حمیدي ، کندهار کې د یاران د کاري ټیم غړی