ټولنیز ژوند ژوند بڼه

اووه ارزښناک پندونه

لیکنه: ياران

ژباړه: نسیمه محمدي

۱: لکه شپه د نورو عيبونو په پټولو کې کلک اوسه.

۲: لکه ځمکه خاکساری او متواضع اوسه.

۳: لکه سپوږمۍ د نورو لپاره د مينې او محبت الګو جوړ شه.

۴: د قهر او غوسې په وخت لکه غر لوړ او باهمته شه.

۵: د نورو سره په مرسته کې لکه سيند اوسه.

۶: رود اوسه لکه څنګه چې مزل کوي.

۷: خپله وواوسه لکه څنګه چې يې.

اول هغه څه چې نه يې
دويم هغه څه چې ياست

همېشه په ياد ولره هغه څه چې تر اوسه دې نه دي ويلي، ویلی يې شې، هغه څه چې دې ويلي بېرته نه اخيستل کېږي.

که څه هم هر څومره تیږه په کوزه ووهې او يا کوزه په تیږه بيا هم ماته د کوزې سره ده.

د لیکوال/ لیکوالې په اړه

ياران