د ښې او عاطفي اړیکې څو نښې

ژباړه: عطا محمد میاخېل
۱ ـــ تاسو په ډېرې آرامۍ او هوساینې سره کولای شئ، چې د خپلو افکارو په اړه خبرې وکړئ.
۲ ـــ هر یو خپله هوا لرئ.
۳ ـــ تاسو له یو بل سره شخړه هم کوئ، خو په زړه کې یو بل ته کینه نه ساتئ.
۴ ـــ له خپل ځان سره هم مینه لرئ.
۵ ـــ په ګډه تصمیم نیسئ.
۶ ـــ تاسو له یو بل سره، له اوسېدو خوند اخلئ.
۷ ـــ ستاسو اړیکه متوازنه ده.
۸ ـــ له یو بل سره، په مهربانۍ چلند کوئ.
۹ ـــ په یو بل باندې باور لرئ.
۱۰ ـــ تاسو له ننګونو یو بل سره کومک کوئ څو ووځئ.
۱۱ ـــ تاسو له یوبل سره صمیمي یاست.
۱۲ ـــ د خپل ژوند له شریک ( یو بل) سره ښې او د مینې خبرې کوئ.
۱۳ ـــ ستاسو اړیکه خوندي ځای دی.
۱۴ ـــ تاسو یو بل ته جادویي کلمې وایئ.