سکون چېرته ولټو؟

ژباړه: مریم شریفي
خدای پاک په خپل کتاب کې وایي، که تاسو زما په مخلوق او کایناتو کې فکر وکړی، چې دا هم په عبادت کې حسابېږي، زه په تاسو سکون ته ورسوم. پام موي چې دغه څه مو یوازې ذهن او روح ته سکون نه درکوي بلکې پوره سکون ته مو رسوي. څه ډول؟ افکار مو د خدای پاک پر وحدانیت او هغه څه چې خدای پاک پیدا کړي دي متمرکز کړی. تاسو یوازې باید په دې فکر ونه کړی چې درېغی زوی مې دغه کاره شوای وای او یا که زه ناروغ شم او د ناروغۍ پر بستر پرېوځم څه به کېږي؟ که تاسو په دې او دې ته ورته نورو افکارو کې ډوب شی، لازمه خبره ده چې سکون له لاسه ورکوی. پر له پسې په ذهن کې د ستونزو تکرار ستونزه نه شي حل  کولی، بلکې اوضاع لا خرابولی شي. منفي افکار مو چې به ذهن کې ګرځي راګرځي باید له ذهنه یې وباسئ او دغه ډول فکروکړئ: خدای پاک ټول کاینات د انسان د هوساینې لپاره پیدا کړي، شپه او ورځ ددې لپاره راځي، چې انسان ترې ګټه واخلي او ټول کاینات په خپله ګټه وکاروي. نن چې زه په کومه ستونزه کې راګیر یم، کېدای شي خلک له دې هم په سختو ستونزو کې وي. دا هر څه به تېر شي او په پوره بریا به ترې ووځم.
دا ډېر ښه فکر دی. کله چې دغه ډول فکر کوی په یو ډول ډاډ حاصلوی او زړه مو سکون پیدا کوي.
هیله منو کسانو دا درک کړې وي، چې هر څه زموږ له ذهنه سرچینه اخلي. د یوه کس په اړه کیسه کوي چې هغه له ډېرو ستونزو سره مخ شو، کښتۍ یې ډوبه شوه، زندان ته ولوېد او هلته له ګڼو نورو ستونزو سره مخ شو. خو بیا یې هم پر دغه ستونزو تمرکز نه کاوه، هغه په دې اړه هېڅ فکر نه کاوه چې ستونزې یې څومره سختې دي، دغه څه ته یې په ذهن کې ځای نه ور کاوه. هغه به ویل زه د خدای پاک شکر باسم، چې تل یې را باندې خپله مهرباني لورولې ده. ویل به یې زه له یوه اتل څخه هم ښه یم. د هغه ذهن له مثبتې انرژۍ، هیلې، ایمان او بریا څخه ډک و. ویل به یې کېدای شي بد درته ښکاره شم، خو تل په دې فکر کوم چې څه ډول خوشاله اوسېدلی شم.
ځینې کسانو خپل ځان همداسې خوشینی او ناهیلی اموخته کړی وي. هغوی تل په خپلو ستونزو او ناکامیو تمرکز کوي، مخکې له دې چې له بلې ستونزې سره مخ شي، مخې له مخکې ورته خواشینی وي. دوی په ورځني ډول دومره منفي رسنۍ څاري او منفي خبرونه اورې چې ژوند یې ورته سخت کړی او په ویره کې یې اچلوي دي.
خو له نیکه مرغه باید و وایم، څومره چې دوی منفي خبرونه اوري او منفي فکر کوي، پر ځای یې کولی شي مثبت خبرونه واوري، مثبت فکر وکړي، راتلونکې ته هیله من اوسي او خوشاله ژوند وکړي. تاسو په ډېره اسانۍ ځان ته ښه روحیه ورکولی شی.