په سوت افریقا کي بې دېواله جغرافیايي ټولګۍ او د افغانستان بیرغ.

څه موده وړاندي په سوت افریقا هیواد کي د یوې خیريې مؤسسې په نوښت د ۲۲۰ هیوادونو د بیرغونو څخه دا سیمه د نړیوالو سیاحتیانو لپاره جوړه او د ټولو هیوادونو بیرغونه پکښي رسم سول.
یادي مؤسسې دا کار د دولت په اجازه د یاد هیواد په رابرټسن ښار کي وکړ.
دې مؤسسې ددې ښار په یو دښته کي دا ځای جوړ کړ او ددې ځای نوم یې بې دېواله جغرافیايي ټولګۍ کښېښوئ.
دې مؤسسې دا ځای د سیاحتیانو لپاره د همدې سیمي په خلګو جوړ کړ او د ۲۲۰ هیوادونو بیرغونه یې د اتو میاشتو په موده کي په هغو لرګیو او تختو رسم کړل، کوم چي زاړه وه او غوځول سوي وه.
په دې بیرغونو کي د افغانستان بیرغ هم رسم کړل سوئ دئ او هلته به افغان سیاحتیان د بیرغ لیدلو او دې سیمي او ځای د نندارې لپاره ورځي.

یادي خیریه مؤسسې په دې نوښت سره دا سیمه د ذکر سوو هیوادونو په بیرغونو ښکلې کړه او د نړیوالو سیاحتیانو توجه یې ځان ته راواړول.
اوس مهال سوت افریقا هیواد ته تلونکي سیاحتیان ددې سیمي او بیرغونو په جوړولو سره حتمي راځي او دا سیمه ویني.
نړیواله سیاحتیان چي دې سیمه ته د لیدلو لپاره راځي زیات خوشحاله کیږي او د هر هیواد وګړي د خپل هیواد د بیرغونه سره عکسونه اخلي.
ددې سیمي ټول راتلونکي عاید د همدې سیمي پر غریبو او هغو خلګو وېشل کیږي، کوم چي ددې بیرغونو په رسمولو او دې سیمي په جوړولو کي یې مرسته کړې وه.