د جذب قانون څه دی او څنګه یې پر اساس بریالیتوب ته رسیدای شو؟!

ژباړه: محمد عزيز پردېس
د جذب يا خپلولو قانون وايي، هرڅه چې فکر کوئ، هماغه به کېږي او د هر څه په اړه چې غږېږئ او په هرڅه چې باور لرئ، هغه ته به ور رسئ. زموږ افکار ډېر قدرت لري، نو دا به ښه وي چې فکرونه مو ښه او قصدي يا ارادي وي. کولی شئ چې د خپل ژوندانه په کاري او مالي موخو ځانګړی تمرکز او تفکر وکړئ.
د جذب او يا خپلولو پر قانون باندې د تمرکز لپاره ترټولو ګټور فورمول: ( وړانديز، باور او اخېستنه ).
۱- وړانديز
غوښتنه وکړئ. هغه څه چې غواړئ پرې تمرکز وکړئ، هغه مو ياد ته وسپارئ، د هغه په اړه فکر وکړئ، د هغه په اړه مطالعه وکړئ او پام ورته وکړئ.
آيا تاسو مثبت، غوره او ښه فکر کوئ؟
آيا هغه څه چې په خپل ژوند کې يې هيله لرئ او غواړئ يې، د هغو په اړه مو کله سوچ او فکر کړی؟
آيا تل خپل ځان او نور رټئ او نيوکې پرې کوئ، له ژونده شاکي ياست او د نه لرلو په اړه مو فکر کوئ؟
د خوښۍ احساس، مينه، قدر او برياليتوب؛ هغه افکار او احساسات دي چې مثبتې څپې ډېروي.
په خپل ذهن کې د خپل راتلونکې په اړه فکر وکړئ او يو انځور يې په اړه جوړ کړئ او کائناتو ته يې وسپارئ. وروسته له هغې به خلک، موقعيتونه، پيسې، سرچينې او لازم فرصتونه ستاسو د موخو د ترلاسه کولو لپاره کتار شي.
۲- باور
په دې باور ولرئ، هغه څه چې غواړئ؛ ورته وبه رسېږئ. بيا اقدام وکړئ. دا څه مانا ورکوي؟
دا په دې مانا چې خپله ورځ په بشپړ قاطعيت او مثبتې هيلې سره پيل او تېره کړئ، خپلې راتلونکې ته هيله من واوسئ او په دې باور ولرئ، هغه څه چې غواړئ ورته وبه رسېږئ.
دا د تل لپاره اسانه نه ده. ډېری خلک داسې محدود باورونه لري چې د دوی د ژوندانه پرمختګ او هوساينې مخه ډب کوي. که تاسو له دې ډلې څخه ياست، بايد لومړی خپل محدود باورونه لرئ کړئ؛ ځکه ستاسو د ژوندانه د نه پرمختګ لامل همدغه محدود باورونه دي.
دا معمول ده، پر هغه څه چې تاسو باور ولرئ؛ هرومرو به ورته ورسېږئ، چې وروستی پړاو يې اقدام دی. هغه اقدام چې تاسو يې د خپلې غوښتنې لپاره کوئ، له هغه باور او هيلې څخه سرچينه اخلي چې تاسو يې خپل ذهن کې لرئ. باور د هيلو او غوښتنو د رسېدو لپاره لومړنی شرط دی.
۳- ترلاسه کول اخېستنه)
د دې فورمول وروستی پړاو، اخېستنه يا ترلاسه کول؛ دي. کله چې د دې فورمول لومړی او دويم پړاو ( وړانديز او باور ) په برياليتوب سره ترسره شو؛ نو پايله يا لاسته راوړنه خپله منځ ته راځي. هڅه بايد وشي وړانديز مو کره او د لاسته راوړلو وړ او باور مو غښتلی وي، څو پايله يې هم په اتومات ‌ډول مثبته وي.