ښځي تر نارینه وو ډېر خوب کوي

نوي څېړني ښيي چې ښځي عموماً د نارینه وو په نسبت ډېر خوب کوي.
او منځني عمر نارینه وو ته تر ټولو کم خوب په نصب کيږي. په جاپان او سنګاپور کې په اوسط ډول، خلک ۷ ساعتونه او ۲۴ دقیقې خوب کوي.
په عین حال کي، په پولنډ کې اته ساعته بیدیږي او په برتانیا کې خلک له اتو ساعتونو څخه کم خوب کوي. د خوب کچه تر هیوادونو پوري توپیر کوي.
همدارنګه د نارینه او ښځي خوب د یو او بل سره توپیر لري. ښځي نسبت نارینه وو ته زیات خوب کوي او د دوی دواړو د خوب ترمنځ توپیر یو یا یونیم ساعت وي.
ددې سره په څنګ کښي، هغه خلک چې خپل زیات وخت طبیعي رڼا ته تېروي؛ ژر د خوب غېږي ته ورځي.