د هند مشهور خواړه (چکن هانډې) په افغانستان کې داسې پاخه کړئ

الما افغان
د چکن هانډې په اړه به مو اوریدلې وي چې په هندوستان هیواد کې يي پخول او خوړل ډیر دود لري، خو دلته په افغانستان کې هم په ځینو کورنیو او هوټلونو کې یې د خوړو خاص مینوال شته.
دا چې له یادو خوړو تاسو هم خوند واخلئ، زه يې درته د پخولو ساده طریقه ښييم:
لازم مواد:
۱- د چرګ سینه/د چرګ بې هډوکې غوښه یوه کیلو
۲- یوه قطۍ ملايې/نیمه کیلو ماسته
۳- نیمه قاشوغه تور مرچ او نیمه قاشوغه زیره
۴- یوه قاشوغه میده شوی زیړ لرګی یعنې کورکمن
۵- نیمه قاشوغه چهار مساله
۶- څو دانې شین مرچ
۷- یوه ګیډۍ شنه دڼیا
۸- د ضرورت وړ هوږه
۹- دوه عدده پیاز او پینځه عدده رومیان
۱۰- د ضرورت وړ غوړې او مالګه

د چکن هانډي د پخولو یوه ویډیو


د پخولو طریقه
لومړی د چرګ غوښه راواخلئ او له هډوکو يي بیله کړئ او په یو لوښې کې يې واچوئ.
د تراشک څخه څو دانې د هوږې پلي وباسئ او په غوښه کې يې ګډ کړئ، ترڅو يي شم بويي (سوړ بوی) ورک شي.
په دیګ کې د ضرورت په آندازه غوړي سره کړئ او میده شوي پیاز پکې واچوئ.
کله چې، پیاز لږ سره شول نو د چرګ غوښه پکې واچوئ، هغه تر هغې واړوئ او راواړوئ، څو چې خپلې اوبه وچې کړي او په غوړو راشي.ورپسې ټولې مسالې لکه؛ کورکمن چهارمساله، تورمرچ، مالګه او زیره ورګډه کړئ.
ورپسې له تراشک څخه ویستل شوي رومیان ورسره ګډ کړئ او تر هغې يې ولړئ، څو چې د رومیانو اوبه وچې او د غوښې په سر غوړي راشي، بیا نو تازه دڼیا او شین مرچ میده، میده کړئ او ورسره يې ګډ کړئ.
خو؛ یو اخری کار چې له دې هرڅه وروسته د دیګي اور مړ کړئ او سمدواره یا ماسته او یا هم ملايې ورګډه کړئ.
باید یاده شي چې ملايي د چکن هانډي شکل ښایسته کوي، خو د ډیری وګړو د خبرو په تائید زړه وهي، خو د ماستو په استعمال سره يې خوند لږ شان تریو او ښه لږي.