اوه ډيرې عامې دودیزې درملنې چې ګټه نه لرې خو زیان یې زیات دی

لومړی :تر اوسه زموږ ځېنې میندې د مختلفو ناروغیو په وخت دکوچنیانو په غوږونو کې ګرم شوې تیل، غوړې او یاهم خپلې شیدې اچوې.
پدې کې شک نشته چې دکوچنیوالې په دوره کې دغوږونو او پورتنۍ تنفسې لارو ناروغۍ زیاتې وې خو باید لاندو ټکو ته پام وشي.
۱: دکوچنې ژړل او غوږونو ته لاس وړل سل په سلو کې دغوږونو دانتان په معنا نه ده.
۲: غوږ درې برخې لرې بهرنی، منځنی او داخلې غوږ، چې دغوږ دپردې په وسیله منځنی او داخلې غوږ له بهرنې څخه جلا شوی. د غوږونو مکروبونه زیاتره منځنی غوږ اخته کوې.
۳: که چېرې د غوږ پرده سالمه وي نو تیل، غوړې، شیدې او چککونه ورڅخه نشي تېریدلی.
۴: دغه کارونه کیدای شي ستاسو کوچنی دیوڅه وخت لپاره ارام کړې او تاسو دسالمې درملنې لټون پرېږدئ.
۵: دغه شیان دوخت په تېریدو د کوچني غوږ نور هم خرابېږې او دنورو میکروبونو لپاره زمینه برابروې.
۶: په غوږونو کې درمل یوازې هغه وخت اچول کېږې چې دغوږ پرده شلیدلې وې هغه هم د اندازې، مودې او درملو دنوعیت په نظر کې نیولو سره.
۷: په یاد ولرئ چې دغسې درملنې ستاسو دکوڼوالې لامل کیدای شي.
دوهم: دسینه بغل په وخت دکوچنې دسینې تړل او غوړول.
دسینې قفس کوم عادې جال نه دی او نه هم سږې دسینې سره نښتې دي چې دسینې په غوړولو به ورته ګټه ورسېږې.
د سینې تړل د سا اخیستلو حرکات کموې چې کیدای شي ستاسې کوچنی یو څه ارام کړې خو ستاسو کوچنی د اکسیجن له کموالې او ناروغۍ دلا سختیدو سره مخ کوې.
 
درییم: ځینې خلک د یونانې طبیبانو په نوم درګ نساء( sciatalgia) په وخت د ناروغ پښې ته داغ ورکوې او یاېې هم کلکه تړې او سپارښتنه کوې چې دولس یا څلرویشت ساعته باید خلاصه نشي.
دغه کار هیڅ ګټه نلرې ځکه چې په پښو کې ستونزه نشته اصلې ستونزه د ناروغ په ملا کې ده. دا کار نه یوازې ګټه نه کوي بلکې ناروغ له جدې ګواښونو سره مخ کولای شي.
الف: دداغ شوې ځای میکروبې کیدل.
ب: له تړل کیدو وروسته د پښو پړ سوب چې کیدای شي بالاخره د وینې د بندیدو او ګانګرین( دغوښې اوهډوکې توریدل) لامل شي چې دپښې له پرې کیدو پرته بله درملنه نه لرې.
څلورم: جلاب کول
الف: نس ناسته ستاسو د کولمو نورمالو او ګټورو بکټریاوو ( فلورا) ته زیان رسوې.
ب: ضررې میکروبونه زیاتره دکولمو دیوالونو ته ننوتې وې چې په نس ناستې له منځه نشي تللی.
ج: نس ناسته د بدن داوبو او مالګوکمښت رامنځته کوې چې دګردو د خرابیدو او مړینې سبب کیدای شي.
پنځم: د ټپې کیدو په وخت دبورې، ایرو، کبلو او داسې نورو شیانو کارول تاسې دتیتانوس دخطرناکې ناروغۍ سره مخ کولی شي، چې پخپل وخت پېژندنه او درملنه ېې اسانه نه ده.
شپږم: په دانو او کال دانو باندې د بوټانو درنګ او نورو شیانو کارول د ناروغۍ د پرمختګ او په نورو ناروغیو داخته کیدو لامل کېږې.
اووم: ځینې میندې لا تراوسه هم دکوچنیانو دمړولو لپاره له چمبړخیال، بارتنګو….ګټه اخلې، دغه کار یوازې ستاسې دکوچنې دګیډې دډکیدو لامل کېږې او دبدن اړتیاوې نه پوره کوې.
داسې کوچنیان زیاتره په خوارځواکۍ اخته کېږې او په هرې ناروغۍ داخته کیدو امکان لرې.