په لومړۍ لیدنه کې مقابل لوری، ستاسو په اړه د کومو پوښتنو د ځوابولو په لټه کې وي؟

ایاپوهیږئ! کله چې تاسو کوم چاسره د لومړي ځل له پاره مخ کیږئ، مقابل لوری په څو شیبو کې ستاسو د شخصیت اړه په کومو برخو پوهیږي او پوهیدل غواړې؟
په دې لیکنه کې درته هغه ۸ خبرې کوو، چې په لومړۍ لیدنه کې يې مقابل لوری په تاسو کې لټوي او پرې په څو شیبو کې پوهیږي.
ممکن تاسو باور ونه کړئ، خو دا حقیقت دی چې د یو چاسره په لومړۍ لیدنه کې مقابل لوری، ستاسو، د شخصیت، فکر، هوښیارتیا، چلند او ځینې نورو شیانو په اړه په لومړیو څو شیبو کې پوهیږي او یا پرې د پوهیدلو هڅه کوي.
د ځينو څېړنکو پر باور ځینو کسانو ته خو ان دا چاره درې سیکنډه وخت نیسي او ځينې ممکن تر څه لنډو خبرو وروسته د مقابل لوري په اړه په خپل ذهن کې راولاړو شویو پوښتنو ته ځوابونه ومومي.
نو دلته درته ۸ هغه خبرې کوو، چې په لومړۍ لیدنه کې پرې مقابل لوری په څو شیبو کې ستاسو په اړه تصور کوي. دا چاره کله کله بیخي سمه وي، خو کله کله په کې تېروتنه هم کیږي.
ایا تاسو د باور وړ يئ؟
ډیری کسان کله چې کوم نوي کس سره مخامخ کیږي، په همدې لومړیو شیبو کې له ځان سره دا پرېکړه کوي چې پر مقابل لوري باور کولی شي کنه؟ دا چاره په هره نوې لیدنه کې په لومړیو څو ثانیو کې کیږي.
ایا تاسو شتمن يئ؟
په یو څېړنه کې ویل شوي، هغه کسان چې پر خپلو کالیو (لباس) پام کوي او یا د مشهورو کپمينو توکي کاروي، په لومړۍ لیدنه کې پرې مقابل لوری د شتمن او مالداره ګومان کوي. ممکن حقیقت داسې بیخي نه اوسي اوهغه کس یوازې خپل لباس ګران بیه په تن کړی وي، ولې نور ډېر شتمن نه وي، خو تصور يې په اړه داسې کیږي.
ایا تاسو هوښیار او زیرک یئ؟
په سویډن کې په یوه څېړنه کې دا خبره معلومه شوې، هغه کسان چې د مقابل لوري په سترګو کې خپلې سترګې نښلوي او خبرې ورسره کوي، مقابل لوری يې په اړه د هوښیار او زیرک کس فکر کوي.
په دغه څېړنه کې د پوهنتون پر کابو ۲۰۰ زده کونکو شوې تجربو ښکاره کړې، خلک د هغوی په اړه د هوښیارو او زیرکو کسانو فکر کوي چې دوی سره د خبرو کولو پر مهال، نظر د مقابل لوري په څېرې کې ګنډلی ساتي.
د خبرو کولو پر مهال پر ځان باور درلودل او پر ځواکه غږیدل هم ددې کسانو نښې ښودل شوي دي.
ایا تاسو اغېزناک یئ؟
په یوه تازه خپره شوې څېړنه کې ویل شوي، هغوی چې پر سر ښه ویښتان لري او ترینه ښه ساتنه هم کوي، پر مقابل لورې يې اغېز ډېر او هغه ورته د یو اغېزناک کس په توګه فکر کوي.
ایا تاسو بریالي یئ؟
په برتانیا کې یو څېړنیزې ډلې خپلو رضاکارانو له پاره پرته له څېرې د انسانانو ځينې تصویرونه وښودل او بیا يې ترینه د هغوی د بریالیتوب پوښتنه وکړه. څېړنه وايي، هغه لباسونه چې له ښو ټوټو او په ښه ډول جوړ شوي وو، د هغوی په اړه خلکو د بریالیو کسانو رایه ورکړه.
ایا تاسو مهم یئ؟
خلک یوازې ستاسو پر خبرو کولو او نور ظاهري جوړښت ستاسو د مهموالي پریکړه نه کوي، بلکې ستاسو د تګ، قدمو وهلو او فزیکې حرکات هم په پام کې نیسي. په یو څېړنه کې زده کونکو ته د ځينو کسانو د قدم وهلو ویډیوګانې ورښودلې شوې، زده کونکو هغه کسان چې پر لاره یو څه ښورونکي قدمونه اخلي، خوښ کړل او هغوی چې ډېر منظم مزل کوي، پر ذهني ناروغیو اخته کسان ښودل شوي دي.
ایا تاسو له نورو اغیزمن کیږئ!
په چرمنې کې د یو څېړنې پر مهال، خلکو ته د سلګونه کسانو انځورونه ښودل شوي او بیا ترینه د هغوی د کړو وړو په اړه پوښتنې شوي دي. هغه کسان چې له څېرو خوښ، معلومیدل نورو يې په اړه د خوش باوره او له نورو ژر اغیزمن کیدونکو کسانو رایه ورکړې ده.