هغه ۵ کوچني شیان چې پر اساس یې خلک ستا شخصیت تر پوښتنې لاندې راولي

ژباړه: احمد فرهاد توتاخیل
۱- د جامو (واسکټ، کورتۍ، خولۍ، پتلون، یخنقاق) د رنګ انتخاب
د نننۍ اروا پوهنې په نظر، تر بل هرې ظاهري بڼې، د هغو کالیو رنګ چې ته یې اغوندې، ستا په اړه ډیرڅه وايي، چې ته څوک او څه کاره یې. هغوی چې تور بخنه، سپینچکه او خاکستري رنګونه خوښوي، داسې بریښي چې ډیر حساس او باهنره وي او هغوی چې سره رنګونه خوښوي، داسې ښکاري چې ډیر مست او ژوندي وي.
۲- نوکان خوړول
نوکان خوړل یو نامتمرکز عادت دی چې انسان نورو ته بې حوصلې، نهیلی او داسې بریښي لکه د حالاتو پر وړاندې چې په بشپړه توګه په اضطراب او بې خوندۍ سره له ځانه غبرګون ښيي.
۳- د پښو بوټان
ښايي دا خبره داسې بل رقم وبريښي، خو ځينې اروا پوهان په دې باور دي چې د یوه کس شخصیت له بوټونو هم څرګنیدیږي. د بوټانو قیمت، سټایل، رنګ او حالت موږ ته د هغه کس د عاید، له سیاست سره تړاو، جینډر او ان تر دې چې د هغه د عمر په اړه هم ډیرڅه ویلی شي. بل خوا اروا پوهان دا هم وايي، چې په پاکو بوټانو انسان باشخصیته ښکاري او په چټلو بوټانو، بې شخصیته.
۴- د ستړې مشې په وخت کې لاس ټینګول
دا خبره نه باید حیرانوونکې اوسي، خو د ستړې مشې په وخت کې له قول ورکولو هم د یوه کس پیاوړتیا او کمزورتیا مالومیدلی شي. تاسې کولی شئ چې د یوه کس زور او پیاوړتیا له لاس ورکولو هم مالومه کړئ، چې هغه څه ډول کس دی، باشخصیته او کې بې شخصیته. ځکه چې باشخصیته کسان د ستړې مشي په وخت کې د مقابل لوري لاس ته فشار ورکوي او ټینګوي یې.
۵- د لاس خط
د یوې څيړنې په نظر، هغوی چې د لاس خط یې ډیر کوچنی او په کرار وي د هغو کسانو په پرتله خورا زیات شرمیندوکي او کم جرئته وي، چې د لاس خط یې غټ او چټک وي. همدا راز دې څیړنې دا هم موندلې، هغه کسان چې د خپل لاسي خط د بڼې د ښه ښکاریدو لپاره له دقته کار اخلي، خورا زیات خواخوږي او حساس وي.