هر ځل باید د څومره وخت لپاره غاښونه بورس کړو؟

دا هغه پوښتنه ده چې ډیر خلک یې کوي. ځینې خلک به مو لیدلي وي چې وايي، د غاښونو د بورس د کارولو سربیره یې غاښونه نه پاکیږي.
ددې یو لوی علت دادی چې دوی د غاښونو بورس کولو ته زړه تنګوي او مازې یې غاښونو ته وړي او نور زر خوله وینځي.
د غاښونو ډاکتران سپارښتنه کوي چې یو کس باید د ورځې دوه ځلې هر ځل لږ تر لږه د دوه دقیقو لپاره خپل غاښونه بورس کړي.
په دې دوو وختونو کې د شپې تر ویده کیدو مخکې د غاښونو بورس کولو تر ټولو مهم ښودل شوي او که خوب ته مو هر څومره وارخطايي وي ښه ده چې دوه دقیقې د غاښونو بورس کولو ته بیلې کړئ.
دوی وايي د غاښونو پاکونکي کریم او بورس لپاره لږ تر لږه ۱۲۰ ثانیې چې دوه دقیقې کیږي پکار دي چې ستاسو په غاښونو کې پر شتو موادو اغیز وکړي او پاک یې کړي. البته تر دې که ډیر شي خو ښه خبره ده خو که تر دې کم وخت لپاره غاښونه بورس کوئ نو د ډیر موثریت تمه ترې مه کوئ.
تاسو کولی شئ د چارې د اسانتیا لپاره خپله خوله پر څلورو برخو وویشئ او پر هرې برخې لږ تر لږه د دیرش ثانیو لپاره د غاښونو بورس ومږئ.
بازار کې ځینې داسې بوروسونه شته چې تاسو ټاکلی وخت ورکولی شئ خو ښه داده چې ساده بورس وکاروئ او وخت خپله پر موبایل ټیلفون یا ساعت حساب کړئ.
یاد لرئ پاک غاښونه خوږه موسکا رامنځ ته کوي. او خوږه مسکا ډیر څه ارزي.