ددغو ۷ کارونو مخه باید ونیسې، څو نوښتګر شې

لیکنه: ډانیل سیلویسټر
ژباړه: غازي عابد
۱- له حده زیات کار مه کوئ، بلکې تر خپله وخته او وسه کار وکړئ. همدارنګه خپل مشخص کار وکړئ، خو په نوښت او ښه ډول یې وکړئ.
۲- تل او هر وخت (هو) مه وایه. چې مو تر وسه نه وي، د کیدو (هو) یې مه کوئ.
۳- هر څه یوازې په خپله مه کوئ. نورو خلکو ته هم ونډه ورکړئ او مرسته ترې وغواړئ.
۴- ځان بشپړ مه بولئ، نیمګړتیاوې هم ومنئ.
۵- تکراري او زړه وهونکي کارونه مه کوئ، بلکې نوي، خوښوونکي او خپلواک کارونه وکړئ.
۶- له یوازې تش اټکل او نظر نه تیر شئ، بلکې حقیقتونه درک او ترسره کړئ.
۷- ځیني وخت هیڅ هم مه کوئ، خو دا عادت هم مه ګرځوئ.