۱۲ اغېزلرونکې خبرې چې ژوند مو ښکلی کوي

ژباړه: محمد عزیز پردېس
۱) ژوند د هېندارې په څېر دی، کله چې پکې مٌسکا وکړئ؛ نو ترټولو غوره پايله لاس ته راوړئ.
۲) هېڅکله مو ځان د بل چا سره مه پرتله کوئ، که دا کار مو کړ؛ نو ځان ته به مو توهين کړی وي.
۳) ژوند د ستورو او سپوږمۍ په څېر ښکلی دی، پرته له هغه وخته چې د غم ورېځې يې وپوښي.
۴) په اوسني حال کې هڅه کول او د تېر په اړه تشويش نه کول د ژوند غوښتنه ده.
۵) مينه د باد او شمال په څېر ده، ليدلی يې نشئ؛ خو کولی شئ چې احساس يې کړئ.
۶) ژوند سخت دی، خو زه ترې لا ډېر سخت او کلک يم.
۷) که غواړئ يو ارامه ژوند ولرئ، نو موخې تعقيب کړئ؛ نه خلک او وسايل.
۸) ژوند د ازموينو څخه ډک دی، همدا ازموينې انسان پخوي.
۹) ژوند د بایسکل په څېر دی، د تعادل لپاره ورته بايد حرکت ورکړئ.
۱۰) چېرته چې ژوند وي، هلته هيله وي.
۱۱) ژوند لنډ دی، هغه څه چې ډېر ارزښت لري؛ پرې تمرکز وکړئ.
۱۲) د ژوند په اړه مې چې څه زده کړي، درې کليمې دي: ژوند دوام لري.