وړتیا پورته کړه څو پیسې زیاتې وګټې!

کمالپوري
څو چې په ځان کار ونکړئ، زیاتې پیسې به ونشئ ګټلی، یانې ستا ګټه وټه ستا له وړتیا هېڅ کله پورته نه شي ځغاستلی.
ځینې خلک وايي چې وړتیا مې ډېره ده خو پیسې کمې ګټم، خو زه وایم سړی د خپلې وړتیا په برابری پیسې ګټي، څومره یې چې قابلیت لري هماغومره ګټي، که چېرې غواړي ډېرې وګټي نو باید د پیسو پرځای په خپلې وړتیا زیات کار وکړي او پرځان کار کولو ته بیا پرمختګ وايي.
که چېرې د ټولې نړۍ شته یوځای کړې او بیا په یو انداز پر خلکو وویشې په دوو کالو کې به دا پیسې هغه چا ته ورشي چې له کوم ځایه صادر شوې وې، یانې پیسې ګټل او د پیسو ساتل دواړه ځانګړې خبرې دي.
تاسو به په خپل ګاونډ کې اورېدلي وي چې پلانکی ډېر شتمن و، داسې شته یې درلودل چې په سیمه کې د ساري په توګه سیال نه و خو اوس ټکې ته حیران دی پوهېږئ ځواب یې څه دی چې نوموړي پر هغې وړتیا چې ده پرې کار کاوه درولی دی، یانې هغه خوځنده وړتیا ته یې د پای ټکی ایښی دی.
څو چې پرځان کار ونشي یانې زده کړه، لیک لوست ونشي، پیسو کې مو بدلون نه راځي که غواړئ چې پرمختګ وکړئ نو زده کړه وکړه، پیسې ګټل غواړئ نو زده کړه وکړه، وړتیا دې پورته بیايې نو زده کړه وکړه.
که اوس تاسې ته په میاشت کې ۲۰ زره افغانۍ اخلئ نو د ۲۰ زرو قابلیت لری، نو که غواړئ چې ۲ لکه واخلئ نو د ۲ لکو پسې مه ځغله نو لومړی د ۲ لکو پوهه سره یوځای کړه نو دا رقم په خپله تاسې ته راځي.
یو شمېر کسان وايي چې دا اداره ځکه ښه نه ده چې له ډېرو کلونو راهیسې مې همدا ۱۰ زره افغانۍ معاش دی، زه وایم چې اداره ښه ده خو ته د ۱۰ زرو وړتیا لرې، ځکه په هماغه اداره کې به د چا ۵۰ زره معاش وي او هماغه ۸ ساعته به کوي ځینې به یو لک اخلي.
ځینې بیا وايي که کار ډېر وکړم ښايي پیسې مې زیاتې شي یانې له ۸ ساعتونو ډېر خو لسو، دولسو نه د زیات وخت انرژي نه لرې او که زور پرځان راولې بیا به دې د کار کیفیت خوندور نه وي، ځکه په ۲۴ ساعتونو کې ۸ ساعته کار د انسان خپله وړتیا ایجابوي چې ښه يي په پوره انرژي اجرا کړي، نو ځکه د وخت زیاتوالی او ورسره د پیسو زیاتوالی د منلو نه ده.