ښه ملګری دغه ځانګړتیاوې لري

موږ ټول د ژوند په اوږدو کې د هر پړاو سره مناسب ملګري او دوستان لرو. د ملګرتیا اصل ته په پام سره باید د ملګرو په ټاکنه کې ډېر محتاط واوسو، چې د دوستۍ د دوام او د متقابل زیان څخه غوندي پاتې شو. نو دا چې ښه ملګري کومې ځانګړتیاوې باید ولري؛ په لیکنه کې یې راسره ولولئ.
۱ – هېڅوخت ستا په اړه پسي شا خبرې نه مني.
۲ – پر ملګرتیا دې واقعاً ویاړي، ستا تر مخې ریا نه کوي.
۳ – بد خویونه او عیبونه دې درښیي چې اصلاح شې، په دې پلمه ځان نه درنه لرې کوي.
۴ – تېروتنې دې درښیي، پېغور نه درکوي.
۵ – ستا بریا خپله بریا ګڼي، رخه یې نه راځي.
۶ – په بدو ورځو کې د دې په پار نه وي درسره چې ته هم ورسره واوسې، بیخي بې بدیله ملګرتیا کوي.
۷ – که دې ځان له ټولنې ګوښې کړی و، درپسې راځي، مجلسونو ته دې کشوي.
۸ – مجبوریتونه او بوختیاوې دې درک کوي، رټي دې نه.
۹ – په خوښیو او په غم کې تاته پناه راوړي، دې ته په تمه نه وي چې ته څه وخت متوجه کېږې.
۱۰ – غیبت دې نه کوي که هغه کورنۍ سره وي یا بل ځای.
۱۱ – که ولوېږې، لاسنیوی دې کوي.
۱۲ – که ځان ترې لرې کړې، علت یې پوښتي، چوپه خوله دې نه بایلي.
۱۳ – خبرې او بد عادتونه دې د ټولنې تر مخې نه درپه ګوته کوي، یوازې تاته یې وایي، نه ولس ته.
۱۴ – د ملګرتیا تر پای ته رسولو وروسته نه وایي چې بد/ه وه. وایي بس ونه شو.
۱۵ – د ملګرتیا د وخت رازونه دې نه افشا کوي، پرده دې کوي.
۱۶ – سپینې خبرې کوي، کنایه نه درته وایي.
۱۷ – له صحنې وتلو ته دې نه اړباسي، پکـې راکاږي دې.
۱۸ – په اړیکو دې نه بدګومانه کېږي.
۱۹ – ښو کارونو ته دې هڅوي. له بدو دې ساتي.
۲۰ – ژر ژر دې احوال اخلي.
۲۱ – مسېجونه دې ژر ځوابوي، که یې ځواب نشو کړی، علت یې درته وایي.
۲۲ – که ترې غوښتې دې وي یا دې نه وي غوښتې، دعا درته کوي.