ځینې کسان ولې زیات خوښ وي؟

ژباړه او زیاتونه؛

ډېری کسان به مو لیدلي وي تل خوشحاله بریښي او د خفګان اغېز پکې کم لیدل کېږي. دا چې لاملونه یې کوم دي په لیکنه کې یې لوستلی شﺉ.

١ – د خوښۍ یو لامل جنېټېک دی.

٢ – ځينې ښه ملګري لري.

٣ – په ځینو وګړو کې یې بیروګرايي سبب دی.

٤ – ټولنیزې شبکې نه څاري.

٥ – د چاپېریال څخه اغېز منوونکی کم خوښ او نه منوونکي خوښ وي.

٦ – خوښ اوسېدل د وګړو په شخصیت پورې تړاو لري.

٧ – ویل کېږي چې شرایط لس سلنه په خوښۍ کې رول لري.

٨ – د اومېندوارۍ شرایط هم په خوښۍ کې رول لري.

٩ – ډېری وختونه ځان د نورو سره نه پرتله کوي.

١٠ – منفي فکر نه کوي او تمې/ غوښتنې یې واقعي دي.

١١ – له حده زیاتې غوښتنې نه لري او قانع خلک وي.

١٢ – د خوښۍ په اړه لومړی مطالعه کوي او وروسته عمل کوي.