د الوګانو پکوړې

نن غواړو تاسو ته د ساده او ژر چمتو کېدونکو خوړو د پخلي طریقه در وښيو؛ راسره اوسئ.

اړین مواد؛

الوګان
اوړه
مالګه
مرچ
هوږه
غوړي
اوبه

د چمتو کولو کړنلاره؛

لومړی الوګان سپين کړئ او پاڼه پاڼه یې پرې کړئ. اوړه، مالګه، مرچ او اوبه سره ګډ او لامده کړئ.
اوړه داسې لامده کړئ چې نرم وي. هوږه تراش او د اوړو سره یې ګډ کړئ او الوګان پکې اضافه کړئ، چې د اوړو سره یو ځای شي. غوړي په اور ګرم کړئ چې ښه سره شي. وروسته الوګان پاڼه پاڼه غوړیو ته اضافه او سره کړئ.

په یو هوار لوښي کې کاغذ هوار او پکوړې له سره کېدلو وروسته پکې کې کېږي چې غوړي یې کاغذ جذب کړي.

د کورۍ ترشي / اچار سره یې نوش جان کړئ.